Företag i Lerums kommun (5 863 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Lerums kommun ligger i Västra Götalands län och här finns 5 795 företag verksamma varav 458 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Lerum finns det 2 707 aktiebolag, 154 handelsbolag, 66 kommanditbolag och 2 068 enskilda firmor samt 800 övriga bolag.

  • I Lerums kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 17 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 2 707 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 4 984 KSEK vilket är 72,1 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 21 konkurser skett men 458 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Lerums kommun är 8,9 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,4 år. I kommunen har 199 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 207 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Lerums kommun på plats 127 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 21 st vilket räknat per invånare placerar Lerums kommun på plats 110 av 290.
  • Lerums kommun har 41 356 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 12 031 841 KSEK, vilket ger 291 KSEK per invånare och placerar Lerum på plats 247 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Lerums kommun blir detta 816 778 KSEK och per invånare 20 KSEK, vilket placerar Lerum på plats 238 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Lerums kommun har 2 370 271 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 259 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 168 053 KSEK i skatt, vilket ger 4 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Lerums kommuns aktiebolag plats 220 av 290 vad gäller inbetald skatt.