Företag i Lessebo kommun (1 044 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Lessebo kommun ligger i Kronobergs län och här finns 1 091 företag verksamma varav 79 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Lessebo finns det 329 aktiebolag, 14 handelsbolag, 3 kommanditbolag och 560 enskilda firmor samt 185 övriga bolag.

  • I Lessebo kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 8 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 329 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 12 431 KSEK vilket är 30,6 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 5 konkurser skett men 79 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Lessebo kommun är 11,9 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,3 år. I kommunen har 196 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 30 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Lessebo kommun på plats 247 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 5 st vilket räknat per invånare placerar Lessebo kommun på plats 80 av 290.
  • Lessebo kommun har 8 791 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 3 754 130 KSEK, vilket ger 427 KSEK per invånare och placerar Lessebo på plats 171 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Lessebo kommun blir detta 116 780 KSEK och per invånare 13 KSEK, vilket placerar Lessebo på plats 274 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Lessebo kommun har 1 115 342 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 162 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 40 183 KSEK i skatt, vilket ger 5 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Lessebo kommuns aktiebolag plats 193 av 290 vad gäller inbetald skatt.