Företag i Lidköpings kommun (5 488 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Lidköpings kommun ligger i Västra Götalands län och här finns 6 221 företag verksamma varav 427 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Lidköping finns det 2 252 aktiebolag, 131 handelsbolag, 24 kommanditbolag och 2 607 enskilda firmor samt 1 207 övriga bolag.

  • I Lidköpings kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 50 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 2 252 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 15 377 KSEK vilket är 14,4 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 13 konkurser skett men 427 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Lidköpings kommun är 9,7 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,3 år. I kommunen har -190 nettoarbetstillfällen försvunnit hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 285 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Lidköpings kommun på plats 154 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 13 st vilket räknat per invånare placerar Lidköpings kommun på plats 197 av 290.
  • Lidköpings kommun har 39 515 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 31 231 320 KSEK, vilket ger 790 KSEK per invånare och placerar Lidköping på plats 64 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Lidköpings kommun blir detta 2 076 923 KSEK och per invånare 53 KSEK, vilket placerar Lidköping på plats 79 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Lidköpings kommun har 6 892 308 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 98 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 278 095 KSEK i skatt, vilket ger 7 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Lidköpings kommuns aktiebolag plats 119 av 290 vad gäller inbetald skatt.