Företag i Linköpings kommun (17 298 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

B

G

K

L

N

R

S

U

V

Å

Snabbfakta

Linköpings kommun ligger i Östergötlands län och här finns 20 972 företag verksamma varav 1 542 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Linköping finns det 9 212 aktiebolag, 347 handelsbolag, 106 kommanditbolag och 7 224 enskilda firmor samt 4 083 övriga bolag.

  • I Linköpings kommun finns det 1 aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 151 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 9 212 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 16 329 KSEK vilket är 8,9 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 78 konkurser skett men 1 542 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Linköpings kommun är 9,0 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,3 år. I kommunen har 2 276 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 49 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Linköpings kommun på plats 210 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 78 st vilket räknat per invånare placerar Linköpings kommun på plats 113 av 290.
  • Linköpings kommun har 158 245 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 134 237 611 KSEK, vilket ger 848 KSEK per invånare och placerar Linköping på plats 51 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Linköpings kommun blir detta 7 721 481 KSEK och per invånare 49 KSEK, vilket placerar Linköping på plats 83 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Linköpings kommun har 81 483 846 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 25 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 1 906 408 KSEK i skatt, vilket ger 12 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Linköpings kommuns aktiebolag plats 50 av 290 vad gäller inbetald skatt.