Företag på Annerstads-Bökhult Västra Norregård (1 st)