Företag i Ljusdals kommun (4 134 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Ljusdals kommun ligger i Gävleborgs län och här finns 4 655 företag verksamma varav 245 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Ljusdal finns det 1 265 aktiebolag, 32 handelsbolag, 7 kommanditbolag och 2 379 enskilda firmor samt 972 övriga bolag.

  • I Ljusdals kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 13 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 1 265 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 6 915 KSEK vilket är 61,4 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 10 konkurser skett men 245 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Ljusdals kommun är 10,5 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,3 år. I kommunen har 146 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 149 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Ljusdals kommun på plats 57 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 10 st vilket räknat per invånare placerar Ljusdals kommun på plats 97 av 290.
  • Ljusdals kommun har 19 020 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 7 924 352 KSEK, vilket ger 417 KSEK per invånare och placerar Ljusdal på plats 180 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Ljusdals kommun blir detta 658 166 KSEK och per invånare 35 KSEK, vilket placerar Ljusdal på plats 142 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Ljusdals kommun har 10 244 482 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 22 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 105 540 KSEK i skatt, vilket ger 6 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Ljusdals kommuns aktiebolag plats 162 av 290 vad gäller inbetald skatt.