Företag i Ludvika kommun (2 949 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Ludvika kommun ligger i Dalarnas län och här finns 3 308 företag verksamma varav 217 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Ludvika finns det 1 127 aktiebolag, 44 handelsbolag, 5 kommanditbolag och 1 345 enskilda firmor samt 787 övriga bolag.

  • I Ludvika kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 17 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 1 127 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 7 743 KSEK vilket är 56,7 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 8 konkurser skett men 217 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Ludvika kommun är 10,6 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,3 år. I kommunen har 124 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 212 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Ludvika kommun på plats 267 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 8 st vilket räknat per invånare placerar Ludvika kommun på plats 215 av 290.
  • Ludvika kommun har 26 964 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 7 913 092 KSEK, vilket ger 293 KSEK per invånare och placerar Ludvika på plats 244 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Ludvika kommun blir detta 560 048 KSEK och per invånare 21 KSEK, vilket placerar Ludvika på plats 232 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Ludvika kommun har 3 901 999 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 129 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 109 917 KSEK i skatt, vilket ger 4 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Ludvika kommuns aktiebolag plats 218 av 290 vad gäller inbetald skatt.