Företag i Lunds kommun (21 049 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

D

F

G

K

L

S

T

V

Snabbfakta

Lunds kommun ligger i Skåne län och här finns 19 986 företag verksamma varav 4 235 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Lund finns det 8 754 aktiebolag, 448 handelsbolag, 88 kommanditbolag och 6 317 enskilda firmor samt 4 379 övriga bolag.

  • I Lunds kommun finns det 3 aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 105 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 8 754 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 15 662 KSEK vilket är 12,5 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 56 konkurser skett men 4 235 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Lunds kommun är 9,1 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,3 år. I kommunen har 1 133 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 115 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Lunds kommun på plats 2 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 56 st vilket räknat per invånare placerar Lunds kommun på plats 136 av 290.
  • Lunds kommun har 121 164 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 124 657 563 KSEK, vilket ger 1 029 KSEK per invånare och placerar Lund på plats 30 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Lunds kommun blir detta 8 146 274 KSEK och per invånare 67 KSEK, vilket placerar Lund på plats 48 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Lunds kommun har 64 725 715 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 23 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 2 305 119 KSEK i skatt, vilket ger 19 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Lunds kommuns aktiebolag plats 22 av 290 vad gäller inbetald skatt.