Företag i Lysekils kommun (1 987 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Lysekils kommun ligger i Västra Götalands län och här finns 2 289 företag verksamma varav 154 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Lysekil finns det 869 aktiebolag, 47 handelsbolag, 17 kommanditbolag och 810 enskilda firmor samt 546 övriga bolag.

  • I Lysekils kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 8 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 869 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 5 947 KSEK vilket är 67,5 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 5 konkurser skett men 154 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Lysekils kommun är 11,8 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,4 år. I kommunen har 46 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 224 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Lysekils kommun på plats 151 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 5 st vilket räknat per invånare placerar Lysekils kommun på plats 202 av 290.
  • Lysekils kommun har 14 633 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 4 680 671 KSEK, vilket ger 320 KSEK per invånare och placerar Lysekil på plats 231 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Lysekils kommun blir detta 348 639 KSEK och per invånare 24 KSEK, vilket placerar Lysekil på plats 215 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Lysekils kommun har 1 807 143 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 168 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 70 410 KSEK i skatt, vilket ger 5 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Lysekils kommuns aktiebolag plats 185 av 290 vad gäller inbetald skatt.