Företag i Mörbylånga kommun (2 547 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Mörbylånga kommun ligger i Kalmar län och här finns 2 618 företag verksamma varav 136 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Mörbylånga finns det 796 aktiebolag, 50 handelsbolag, 12 kommanditbolag och 1 270 enskilda firmor samt 490 övriga bolag.

  • I Mörbylånga kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 4 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 796 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 7 366 KSEK vilket är 58,6 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 5 konkurser skett men 136 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Mörbylånga kommun är 10,9 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,3 år. I kommunen har 164 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 98 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Mörbylånga kommun på plats 241 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 5 st vilket räknat per invånare placerar Mörbylånga kommun på plats 191 av 290.
  • Mörbylånga kommun har 14 975 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 5 325 598 KSEK, vilket ger 356 KSEK per invånare och placerar Mörbylånga på plats 209 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Mörbylånga kommun blir detta 388 968 KSEK och per invånare 26 KSEK, vilket placerar Mörbylånga på plats 194 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Mörbylånga kommun har 1 477 401 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 206 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 60 654 KSEK i skatt, vilket ger 4 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Mörbylånga kommuns aktiebolag plats 222 av 290 vad gäller inbetald skatt.