Företag i Malung-Sälens kommun (3 011 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Malung-Sälens kommun ligger i Dalarnas län och här finns 3 638 företag verksamma varav 177 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Malung-Sälen finns det 918 aktiebolag, 33 handelsbolag, 4 kommanditbolag och 1 894 enskilda firmor samt 789 övriga bolag.

  • I Malung-Sälens kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 11 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 918 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 11 580 KSEK vilket är 35,4 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 5 konkurser skett men 177 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Malung-Sälens kommun är 11,3 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,3 år. I kommunen har 339 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 18 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Malung-Sälens kommun på plats 11 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 5 st vilket räknat per invånare placerar Malung-Sälens kommun på plats 118 av 290.
  • Malung-Sälens kommun har 10 091 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 9 785 196 KSEK, vilket ger 970 KSEK per invånare och placerar Malung-Sälen på plats 35 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Malung-Sälens kommun blir detta 1 348 139 KSEK och per invånare 134 KSEK, vilket placerar Malung-Sälen på plats 18 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Malung-Sälens kommun har 4 686 810 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 26 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 248 519 KSEK i skatt, vilket ger 25 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Malung-Sälens kommuns aktiebolag plats 19 av 290 vad gäller inbetald skatt.