Företag i Mariestads kommun (2 699 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Mariestads kommun ligger i Västra Götalands län och här finns 3 203 företag verksamma varav 242 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Mariestad finns det 921 aktiebolag, 69 handelsbolag, 22 kommanditbolag och 1 448 enskilda firmor samt 743 övriga bolag.

  • I Mariestads kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 15 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 921 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 13 154 KSEK vilket är 26,5 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 5 konkurser skett men 242 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Mariestads kommun är 10,4 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,3 år. I kommunen har 169 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 161 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Mariestads kommun på plats 196 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 5 st vilket räknat per invånare placerar Mariestads kommun på plats 248 av 290.
  • Mariestads kommun har 24 285 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 10 904 921 KSEK, vilket ger 449 KSEK per invånare och placerar Mariestad på plats 161 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Mariestads kommun blir detta 478 910 KSEK och per invånare 20 KSEK, vilket placerar Mariestad på plats 240 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Mariestads kommun har 2 952 783 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 178 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 80 793 KSEK i skatt, vilket ger 3 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Mariestads kommuns aktiebolag plats 250 av 290 vad gäller inbetald skatt.