Företag i Melleruds kommun (1 853 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Melleruds kommun ligger i Västra Götalands län och här finns 1 945 företag verksamma varav 114 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Mellerud finns det 413 aktiebolag, 33 handelsbolag, 14 kommanditbolag och 1 122 enskilda firmor samt 363 övriga bolag.

  • I Melleruds kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 2 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 413 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 6 297 KSEK vilket är 64,8 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 5 konkurser skett men 114 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Melleruds kommun är 11,4 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,3 år. I kommunen har 60 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 169 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Melleruds kommun på plats 82 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 5 st vilket räknat per invånare placerar Melleruds kommun på plats 92 av 290.
  • Melleruds kommun har 9 332 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 2 430 777 KSEK, vilket ger 260 KSEK per invånare och placerar Mellerud på plats 262 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Melleruds kommun blir detta 194 126 KSEK och per invånare 21 KSEK, vilket placerar Mellerud på plats 231 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Melleruds kommun har 694 649 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 237 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 25 104 KSEK i skatt, vilket ger 3 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Melleruds kommuns aktiebolag plats 272 av 290 vad gäller inbetald skatt.