Företag i Mjölby kommun (2 623 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Mjölby kommun ligger i Östergötlands län och här finns 3 519 företag verksamma varav 222 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Mjölby finns det 1 234 aktiebolag, 51 handelsbolag, 20 kommanditbolag och 1 582 enskilda firmor samt 632 övriga bolag.

  • I Mjölby kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 24 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 1 234 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 24 769 KSEK vilket är 38,3 % över Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 6 konkurser skett men 222 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Mjölby kommun är 11,4 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,3 år. I kommunen har 306 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 92 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Mjölby kommun på plats 267 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 6 st vilket räknat per invånare placerar Mjölby kommun på plats 235 av 290.
  • Mjölby kommun har 27 015 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 27 963 689 KSEK, vilket ger 1 035 KSEK per invånare och placerar Mjölby på plats 30 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Mjölby kommun blir detta 1 414 359 KSEK och per invånare 52 KSEK, vilket placerar Mjölby på plats 80 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Mjölby kommun har 24 407 372 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 13 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 308 963 KSEK i skatt, vilket ger 11 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Mjölby kommuns aktiebolag plats 52 av 290 vad gäller inbetald skatt.