Företag i Mora kommun (4 910 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Mora kommun ligger i Dalarnas län och här finns 5 060 företag verksamma varav 264 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Mora finns det 1 211 aktiebolag, 47 handelsbolag, 11 kommanditbolag och 2 949 enskilda firmor samt 842 övriga bolag.

  • I Mora kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 22 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 1 211 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 11 753 KSEK vilket är 34,4 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 6 konkurser skett men 264 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Mora kommun är 10,8 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,3 år. I kommunen har 217 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 93 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Mora kommun på plats 53 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 6 st vilket räknat per invånare placerar Mora kommun på plats 215 av 290.
  • Mora kommun har 20 351 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 12 892 643 KSEK, vilket ger 634 KSEK per invånare och placerar Mora på plats 95 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Mora kommun blir detta 821 356 KSEK och per invånare 40 KSEK, vilket placerar Mora på plats 111 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Mora kommun har 2 370 949 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 184 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 309 566 KSEK i skatt, vilket ger 15 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Mora kommuns aktiebolag plats 33 av 290 vad gäller inbetald skatt.