Företag i Mullsjö kommun (968 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Mullsjö kommun ligger i Jönköpings län och här finns 1 037 företag verksamma varav 67 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Mullsjö finns det 339 aktiebolag, 33 handelsbolag, 5 kommanditbolag och 481 enskilda firmor samt 179 övriga bolag.

  • I Mullsjö kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 4 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 339 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 10 245 KSEK vilket är 42,8 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 2 konkurser skett men 67 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Mullsjö kommun är 12,1 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,3 år. I kommunen har -27 nettoarbetstillfällen försvunnit hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 282 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Mullsjö kommun på plats 239 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 2 st vilket räknat per invånare placerar Mullsjö kommun på plats 229 av 290.
  • Mullsjö kommun har 7 310 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 3 032 500 KSEK, vilket ger 415 KSEK per invånare och placerar Mullsjö på plats 181 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Mullsjö kommun blir detta 184 167 KSEK och per invånare 25 KSEK, vilket placerar Mullsjö på plats 202 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Mullsjö kommun har 854 014 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 183 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 23 091 KSEK i skatt, vilket ger 3 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Mullsjö kommuns aktiebolag plats 256 av 290 vad gäller inbetald skatt.