Företag i Nacka kommun (20,531 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

G

N

S

Ä

Snabbfakta

Nacka kommun ligger i Stockholms län och här finns 17,926 företag verksamma varav 1,442 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Nacka finns det 9,976 aktiebolag, 349 handelsbolag, 127 kommanditbolag och 5,755 enskilda firmor samt 1,719 övriga bolag.

  • I Nacka kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 62 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 9,976 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 6,600 KSEK vilket är 66.9 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 49 konkurser skett men 1,442 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Nacka kommun är 8.7 år att jämföra med Sverigesnittet på 9.5 år. I kommunen har 1,190 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 52 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Nacka kommun på plats 28 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 49 st vilket räknat per invånare placerar Nacka kommun på plats 120 av 290.
  • Nacka kommun har 101,026 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 59,510,975 KSEK, vilket ger 589 KSEK per invånare och placerar Nacka på plats 110 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Nacka kommun blir detta 7,163,262 KSEK och per invånare 71 KSEK, vilket placerar Nacka på plats 48 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Nacka kommun har 132,970,524 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 11 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 2,542,021 KSEK i skatt, vilket ger 25 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Nacka kommuns aktiebolag plats 16 av 290 vad gäller inbetald skatt.