Företag i Nacka kommun (20 364 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

G

N

S

Ä

Snabbfakta

Nacka kommun ligger i Stockholms län och här finns 17 730 företag verksamma varav 1 530 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Nacka finns det 9 775 aktiebolag, 363 handelsbolag, 133 kommanditbolag och 5 754 enskilda firmor samt 1 705 övriga bolag.

  • I Nacka kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 62 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 9 775 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 6 538 KSEK vilket är 63,3 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 63 konkurser skett men 1 530 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Nacka kommun är 8,4 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,3 år. I kommunen har 833 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 152 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Nacka kommun på plats 22 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 63 st vilket räknat per invånare placerar Nacka kommun på plats 70 av 290.
  • Nacka kommun har 101 026 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 57 871 310 KSEK, vilket ger 573 KSEK per invånare och placerar Nacka på plats 110 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Nacka kommun blir detta 6 829 899 KSEK och per invånare 68 KSEK, vilket placerar Nacka på plats 45 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Nacka kommun har 108 724 757 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 12 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 1 342 390 KSEK i skatt, vilket ger 13 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Nacka kommuns aktiebolag plats 43 av 290 vad gäller inbetald skatt.