Företag i Nora kommun (1 596 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Nora kommun ligger i Örebro län och här finns 1 739 företag verksamma varav 120 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Nora finns det 500 aktiebolag, 35 handelsbolag, 14 kommanditbolag och 838 enskilda firmor samt 352 övriga bolag.

  • I Nora kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 7 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 500 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 10 811 KSEK vilket är 39,6 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 7 konkurser skett men 120 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Nora kommun är 10,0 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,3 år. I kommunen har -25 nettoarbetstillfällen försvunnit hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 278 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Nora kommun på plats 128 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 7 st vilket räknat per invånare placerar Nora kommun på plats 53 av 290.
  • Nora kommun har 10 739 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 4 724 236 KSEK, vilket ger 440 KSEK per invånare och placerar Nora på plats 162 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Nora kommun blir detta 400 415 KSEK och per invånare 37 KSEK, vilket placerar Nora på plats 122 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Nora kommun har 1 334 185 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 170 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 51 248 KSEK i skatt, vilket ger 5 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Nora kommuns aktiebolag plats 186 av 290 vad gäller inbetald skatt.