Företag i Norbergs kommun (736 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Norbergs kommun ligger i Västmanlands län och här finns 790 företag verksamma varav 48 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Norberg finns det 236 aktiebolag, 18 handelsbolag, 5 kommanditbolag och 338 enskilda firmor samt 193 övriga bolag.

  • I Norbergs kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 2 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 236 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 4 591 KSEK vilket är 74,4 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 3 konkurser skett men 48 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Norbergs kommun är 12,6 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,3 år. I kommunen har -26 nettoarbetstillfällen försvunnit hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 284 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Norbergs kommun på plats 262 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 3 st vilket räknat per invånare placerar Norbergs kommun på plats 100 av 290.
  • Norbergs kommun har 5 793 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 1 037 488 KSEK, vilket ger 179 KSEK per invånare och placerar Norberg på plats 285 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Norbergs kommun blir detta 72 096 KSEK och per invånare 12 KSEK, vilket placerar Norberg på plats 276 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Norbergs kommun har 130 107 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 287 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 17 153 KSEK i skatt, vilket ger 3 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Norbergs kommuns aktiebolag plats 261 av 290 vad gäller inbetald skatt.