Företag i Nordanstigs kommun (2 169 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Nordanstigs kommun ligger i Gävleborgs län och här finns 2 353 företag verksamma varav 93 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Nordanstig finns det 475 aktiebolag, 42 handelsbolag, 14 kommanditbolag och 1 242 enskilda firmor samt 580 övriga bolag.

  • I Nordanstigs kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 2 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 475 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 4 837 KSEK vilket är 73,0 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 6 konkurser skett men 93 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Nordanstigs kommun är 11,0 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,3 år. I kommunen har 14 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 255 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Nordanstigs kommun på plats 209 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 6 st vilket räknat per invånare placerar Nordanstigs kommun på plats 52 av 290.
  • Nordanstigs kommun har 9 463 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 2 123 587 KSEK, vilket ger 224 KSEK per invånare och placerar Nordanstig på plats 269 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Nordanstigs kommun blir detta 161 703 KSEK och per invånare 17 KSEK, vilket placerar Nordanstig på plats 256 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Nordanstigs kommun har 676 816 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 242 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 28 690 KSEK i skatt, vilket ger 3 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Nordanstigs kommuns aktiebolag plats 258 av 290 vad gäller inbetald skatt.