Företag i Norrköpings kommun (15 633 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

F

K

L

N

S

V

Å

Snabbfakta

Norrköpings kommun ligger i Östergötlands län och här finns 17 035 företag verksamma varav 1 334 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Norrköping finns det 7 922 aktiebolag, 249 handelsbolag, 111 kommanditbolag och 5 586 enskilda firmor samt 3 167 övriga bolag.

  • I Norrköpings kommun finns det 1 aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 129 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 7 922 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 13 075 KSEK vilket är 27,0 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 87 konkurser skett men 1 334 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Norrköpings kommun är 9,1 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,3 år. I kommunen har 1 824 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 63 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Norrköpings kommun på plats 223 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 87 st vilket räknat per invånare placerar Norrköpings kommun på plats 63 av 290.
  • Norrköpings kommun har 140 851 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 92 482 175 KSEK, vilket ger 657 KSEK per invånare och placerar Norrköping på plats 92 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Norrköpings kommun blir detta 5 371 383 KSEK och per invånare 38 KSEK, vilket placerar Norrköping på plats 118 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Norrköpings kommun har 34 172 445 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 62 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 1 086 361 KSEK i skatt, vilket ger 8 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Norrköpings kommuns aktiebolag plats 103 av 290 vad gäller inbetald skatt.