Företag i Norrtälje kommun (11 428 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

A

B

E

F

G

H

L

N

R

S

T

V

Y

Å

Snabbfakta

Norrtälje kommun ligger i Stockholms län och här finns 12 325 företag verksamma varav 788 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Norrtälje finns det 4 294 aktiebolag, 257 handelsbolag, 82 kommanditbolag och 5 164 enskilda firmor samt 2 528 övriga bolag.

  • I Norrtälje kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 40 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 4 294 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 6 932 KSEK vilket är 61,3 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 28 konkurser skett men 788 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Norrtälje kommun är 10,0 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,3 år. I kommunen har 912 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 47 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Norrtälje kommun på plats 51 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 28 st vilket räknat per invånare placerar Norrtälje kommun på plats 131 av 290.
  • Norrtälje kommun har 60 668 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 26 846 520 KSEK, vilket ger 443 KSEK per invånare och placerar Norrtälje på plats 166 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Norrtälje kommun blir detta 1 358 820 KSEK och per invånare 22 KSEK, vilket placerar Norrtälje på plats 224 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Norrtälje kommun har 11 023 140 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 97 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 283 477 KSEK i skatt, vilket ger 5 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Norrtälje kommuns aktiebolag plats 188 av 290 vad gäller inbetald skatt.