Företag i Norsjö kommun (993 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Norsjö kommun ligger i Västerbottens län och här finns 1 112 företag verksamma varav 44 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Norsjö finns det 191 aktiebolag, 4 handelsbolag, 1 kommanditbolag och 734 enskilda firmor samt 182 övriga bolag.

  • I Norsjö kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 3 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 191 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 8 572 KSEK vilket är 52,2 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 1 konkurser skett men 44 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Norsjö kommun är 12,7 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,3 år. I kommunen har 11 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 239 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Norsjö kommun på plats 153 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 1 st vilket räknat per invånare placerar Norsjö kommun på plats 237 av 290.
  • Norsjö kommun har 4 096 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 1 577 340 KSEK, vilket ger 385 KSEK per invånare och placerar Norsjö på plats 197 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Norsjö kommun blir detta 117 852 KSEK och per invånare 29 KSEK, vilket placerar Norsjö på plats 178 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Norsjö kommun har 185 538 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 279 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 21 627 KSEK i skatt, vilket ger 5 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Norsjö kommuns aktiebolag plats 169 av 290 vad gäller inbetald skatt.