Företag i Nybro kommun (2 571 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Nybro kommun ligger i Kalmar län och här finns 2 823 företag verksamma varav 187 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Nybro finns det 724 aktiebolag, 66 handelsbolag, 9 kommanditbolag och 1 606 enskilda firmor samt 418 övriga bolag.

  • I Nybro kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 25 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 724 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 19 080 KSEK vilket är 6,5 % över Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 14 konkurser skett men 187 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Nybro kommun är 12,7 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,3 år. I kommunen har 111 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 191 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Nybro kommun på plats 236 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 14 st vilket räknat per invånare placerar Nybro kommun på plats 38 av 290.
  • Nybro kommun har 20 355 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 12 516 219 KSEK, vilket ger 615 KSEK per invånare och placerar Nybro på plats 98 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Nybro kommun blir detta 930 224 KSEK och per invånare 46 KSEK, vilket placerar Nybro på plats 98 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Nybro kommun har 6 089 837 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 52 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 129 791 KSEK i skatt, vilket ger 6 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Nybro kommuns aktiebolag plats 131 av 290 vad gäller inbetald skatt.