Företag i Oskarshamns kommun (2 763 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Oskarshamns kommun ligger i Kalmar län och här finns 3 371 företag verksamma varav 243 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Oskarshamn finns det 1 174 aktiebolag, 31 handelsbolag, 18 kommanditbolag och 1 469 enskilda firmor samt 679 övriga bolag.

  • I Oskarshamns kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 21 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 1 174 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 13 799 KSEK vilket är 23,1 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 10 konkurser skett men 243 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Oskarshamns kommun är 11,0 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,3 år. I kommunen har 130 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 208 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Oskarshamns kommun på plats 249 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 10 st vilket räknat per invånare placerar Oskarshamns kommun på plats 182 av 290.
  • Oskarshamns kommun har 26 913 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 14 544 659 KSEK, vilket ger 540 KSEK per invånare och placerar Oskarshamn på plats 125 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Oskarshamns kommun blir detta 711 005 KSEK och per invånare 26 KSEK, vilket placerar Oskarshamn på plats 190 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Oskarshamns kommun har 7 672 151 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 54 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 158 490 KSEK i skatt, vilket ger 6 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Oskarshamns kommuns aktiebolag plats 151 av 290 vad gäller inbetald skatt.