Företag i Ovanåkers kommun (2 027 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Ovanåkers kommun ligger i Gävleborgs län och här finns 2 115 företag verksamma varav 106 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Ovanåker finns det 543 aktiebolag, 18 handelsbolag, 2 kommanditbolag och 1 219 enskilda firmor samt 333 övriga bolag.

  • I Ovanåkers kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 14 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 543 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 14 827 KSEK vilket är 17,2 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 2 konkurser skett men 106 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Ovanåkers kommun är 13,0 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,3 år. I kommunen har 129 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 94 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Ovanåkers kommun på plats 240 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 2 st vilket räknat per invånare placerar Ovanåkers kommun på plats 250 av 290.
  • Ovanåkers kommun har 11 602 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 7 532 029 KSEK, vilket ger 649 KSEK per invånare och placerar Ovanåker på plats 90 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Ovanåkers kommun blir detta 652 927 KSEK och per invånare 56 KSEK, vilket placerar Ovanåker på plats 70 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Ovanåkers kommun har 1 505 332 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 154 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 124 441 KSEK i skatt, vilket ger 11 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Ovanåkers kommuns aktiebolag plats 61 av 290 vad gäller inbetald skatt.