Företag i Pajala kommun (1 270 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Pajala kommun ligger i Norrbottens län och här finns 1 850 företag verksamma varav 91 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Pajala finns det 315 aktiebolag, 14 handelsbolag, 3 kommanditbolag och 1 106 enskilda firmor samt 412 övriga bolag.

  • I Pajala kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 4 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 315 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 9 667 KSEK vilket är 46,0 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 3 konkurser skett men 91 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Pajala kommun är 11,5 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,3 år. I kommunen har 129 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 31 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Pajala kommun på plats 21 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 3 st vilket räknat per invånare placerar Pajala kommun på plats 118 av 290.
  • Pajala kommun har 6 050 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 2 725 956 KSEK, vilket ger 451 KSEK per invånare och placerar Pajala på plats 159 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Pajala kommun blir detta 269 913 KSEK och per invånare 45 KSEK, vilket placerar Pajala på plats 100 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Pajala kommun har 627 277 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 203 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 41 123 KSEK i skatt, vilket ger 7 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Pajala kommuns aktiebolag plats 122 av 290 vad gäller inbetald skatt.