Företag i Rättviks kommun (2 589 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Rättviks kommun ligger i Dalarnas län och här finns 2 931 företag verksamma varav 123 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Rättvik finns det 694 aktiebolag, 66 handelsbolag, 9 kommanditbolag och 1 634 enskilda firmor samt 528 övriga bolag.

  • I Rättviks kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 8 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 694 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 11 792 KSEK vilket är 34,1 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 0 konkurser skett men 123 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Rättviks kommun är 12,4 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,3 år. I kommunen har 150 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 51 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Rättviks kommun på plats 119 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 0 st vilket räknat per invånare placerar Rättviks kommun på plats 288 av 290.
  • Rättviks kommun har 10 814 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 7 606 064 KSEK, vilket ger 703 KSEK per invånare och placerar Rättvik på plats 83 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Rättviks kommun blir detta 494 216 KSEK och per invånare 46 KSEK, vilket placerar Rättvik på plats 97 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Rättviks kommun har 1 515 066 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 137 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 91 469 KSEK i skatt, vilket ger 8 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Rättviks kommuns aktiebolag plats 81 av 290 vad gäller inbetald skatt.