Företag i Ragunda kommun (1 435 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Ragunda kommun ligger i Jämtlands län och här finns 1 555 företag verksamma varav 73 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Ragunda finns det 271 aktiebolag, 23 handelsbolag, 4 kommanditbolag och 866 enskilda firmor samt 391 övriga bolag.

  • I Ragunda kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 2 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 271 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 10 890 KSEK vilket är 39,2 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 1 konkurser skett men 73 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Ragunda kommun är 10,5 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,3 år. I kommunen har 55 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 105 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Ragunda kommun på plats 41 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 1 st vilket räknat per invånare placerar Ragunda kommun på plats 257 av 290.
  • Ragunda kommun har 5 464 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 2 711 508 KSEK, vilket ger 496 KSEK per invånare och placerar Ragunda på plats 137 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Ragunda kommun blir detta 636 040 KSEK och per invånare 116 KSEK, vilket placerar Ragunda på plats 21 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Ragunda kommun har 170 638 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 282 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 434 607 KSEK i skatt, vilket ger 80 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Ragunda kommuns aktiebolag plats 2 av 290 vad gäller inbetald skatt.