Företag i Ronneby kommun (3 378 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Ronneby kommun ligger i Blekinge län och här finns 3 840 företag verksamma varav 256 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Ronneby finns det 1 013 aktiebolag, 55 handelsbolag, 21 kommanditbolag och 1 919 enskilda firmor samt 832 övriga bolag.

  • I Ronneby kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 20 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 1 013 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 12 195 KSEK vilket är 31,9 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 4 konkurser skett men 256 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Ronneby kommun är 11,0 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,3 år. I kommunen har 122 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 220 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Ronneby kommun på plats 253 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 4 st vilket räknat per invånare placerar Ronneby kommun på plats 267 av 290.
  • Ronneby kommun har 29 564 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 11 158 096 KSEK, vilket ger 377 KSEK per invånare och placerar Ronneby på plats 204 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Ronneby kommun blir detta 521 955 KSEK och per invånare 18 KSEK, vilket placerar Ronneby på plats 252 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Ronneby kommun har 3 644 832 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 171 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 88 411 KSEK i skatt, vilket ger 3 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Ronneby kommuns aktiebolag plats 259 av 290 vad gäller inbetald skatt.