Företag i Sandvikens kommun (4 401 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Sandvikens kommun ligger i Gävleborgs län och här finns 4 734 företag verksamma varav 305 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Sandviken finns det 1 333 aktiebolag, 85 handelsbolag, 35 kommanditbolag och 2 145 enskilda firmor samt 1 136 övriga bolag.

  • I Sandvikens kommun finns det 1 aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 23 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 1 333 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 23 225 KSEK vilket är 29,7 % över Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 14 konkurser skett men 305 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Sandvikens kommun är 10,6 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,3 år. I kommunen har -53 nettoarbetstillfällen försvunnit hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 276 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Sandvikens kommun på plats 274 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 14 st vilket räknat per invånare placerar Sandvikens kommun på plats 190 av 290.
  • Sandvikens kommun har 39 238 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 28 079 370 KSEK, vilket ger 716 KSEK per invånare och placerar Sandviken på plats 80 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Sandvikens kommun blir detta 2 855 267 KSEK och per invånare 73 KSEK, vilket placerar Sandviken på plats 41 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Sandvikens kommun har 4 555 682 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 186 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 321 437 KSEK i skatt, vilket ger 8 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Sandvikens kommuns aktiebolag plats 87 av 290 vad gäller inbetald skatt.