Företag i Simrishamns kommun (3 754 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Simrishamns kommun ligger i Skåne län och här finns 4 309 företag verksamma varav 251 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Simrishamn finns det 1 361 aktiebolag, 95 handelsbolag, 14 kommanditbolag och 2 002 enskilda firmor samt 837 övriga bolag.

  • I Simrishamns kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 17 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 1 361 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 6 515 KSEK vilket är 63,6 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 6 konkurser skett men 251 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Simrishamns kommun är 11,6 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,3 år. I kommunen har 170 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 125 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Simrishamns kommun på plats 50 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 6 st vilket räknat per invånare placerar Simrishamns kommun på plats 210 av 290.
  • Simrishamns kommun har 19 354 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 8 214 958 KSEK, vilket ger 424 KSEK per invånare och placerar Simrishamn på plats 173 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Simrishamns kommun blir detta 565 454 KSEK och per invånare 29 KSEK, vilket placerar Simrishamn på plats 174 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Simrishamns kommun har 2 599 285 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 145 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 112 928 KSEK i skatt, vilket ger 6 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Simrishamns kommuns aktiebolag plats 154 av 290 vad gäller inbetald skatt.