Företag i Skara kommun (2 584 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Skara kommun ligger i Västra Götalands län och här finns 3 040 företag verksamma varav 185 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Skara finns det 962 aktiebolag, 74 handelsbolag, 16 kommanditbolag och 1 319 enskilda firmor samt 669 övriga bolag.

  • I Skara kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 29 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 962 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 28 017 KSEK vilket är 56,3 % över Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 4 konkurser skett men 185 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Skara kommun är 11,3 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,3 år. I kommunen har 476 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 17 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Skara kommun på plats 206 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 4 st vilket räknat per invånare placerar Skara kommun på plats 245 av 290.
  • Skara kommun har 18 822 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 24 654 688 KSEK, vilket ger 1 310 KSEK per invånare och placerar Skara på plats 20 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Skara kommun blir detta 1 296 690 KSEK och per invånare 69 KSEK, vilket placerar Skara på plats 45 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Skara kommun har 7 431 212 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 36 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 209 585 KSEK i skatt, vilket ger 11 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Skara kommuns aktiebolag plats 57 av 290 vad gäller inbetald skatt.