Företag i Skellefteå kommun (13 125 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

B

E

F

J

K

L

N

S

U

Ö

Snabbfakta

Skellefteå kommun ligger i Västerbottens län och här finns 13 649 företag verksamma varav 810 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Skellefteå finns det 4 071 aktiebolag, 119 handelsbolag, 39 kommanditbolag och 7 201 enskilda firmor samt 2 219 övriga bolag.

  • I Skellefteå kommun finns det 1 aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 61 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 4 071 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 20 884 KSEK vilket är 16,4 % över Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 24 konkurser skett men 810 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Skellefteå kommun är 10,1 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,3 år. I kommunen har 785 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 92 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Skellefteå kommun på plats 135 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 24 st vilket räknat per invånare placerar Skellefteå kommun på plats 204 av 290.
  • Skellefteå kommun har 72 650 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 76 538 743 KSEK, vilket ger 1 054 KSEK per invånare och placerar Skellefteå på plats 25 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Skellefteå kommun blir detta 12 465 779 KSEK och per invånare 172 KSEK, vilket placerar Skellefteå på plats 12 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Skellefteå kommun har 42 845 212 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 20 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 2 785 668 KSEK i skatt, vilket ger 38 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Skellefteå kommuns aktiebolag plats 12 av 290 vad gäller inbetald skatt.