Företag i Skinnskattebergs kommun (608 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Skinnskattebergs kommun ligger i Västmanlands län och här finns 710 företag verksamma varav 51 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Skinnskatteberg finns det 155 aktiebolag, 17 handelsbolag, 1 kommanditbolag och 337 enskilda firmor samt 200 övriga bolag.

  • I Skinnskattebergs kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 2 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 155 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 12 738 KSEK vilket är 28,8 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 3 konkurser skett men 51 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Skinnskattebergs kommun är 11,8 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,3 år. I kommunen har 15 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 232 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Skinnskattebergs kommun på plats 108 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 3 st vilket räknat per invånare placerar Skinnskattebergs kommun på plats 43 av 290.
  • Skinnskattebergs kommun har 4 422 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 1 770 554 KSEK, vilket ger 400 KSEK per invånare och placerar Skinnskatteberg på plats 189 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Skinnskattebergs kommun blir detta - 63 765 KSEK och per invånare - 14 KSEK, vilket placerar Skinnskatteberg på plats 288 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Skinnskattebergs kommun har 1 700 297 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 37 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 65 527 KSEK i skatt, vilket ger 15 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Skinnskattebergs kommuns aktiebolag plats 34 av 290 vad gäller inbetald skatt.