Företag i Skurups kommun (2 396 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Skurups kommun ligger i Skåne län och här finns 2 526 företag verksamma varav 179 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Skurup finns det 890 aktiebolag, 64 handelsbolag, 16 kommanditbolag och 1 183 enskilda firmor samt 373 övriga bolag.

  • I Skurups kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 14 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 890 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 8 209 KSEK vilket är 54,1 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 7 konkurser skett men 179 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Skurups kommun är 10,0 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,3 år. I kommunen har 53 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 232 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Skurups kommun på plats 115 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 7 st vilket räknat per invånare placerar Skurups kommun på plats 140 av 290.
  • Skurups kommun har 15 587 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 6 542 936 KSEK, vilket ger 420 KSEK per invånare och placerar Skurup på plats 175 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Skurups kommun blir detta 402 929 KSEK och per invånare 26 KSEK, vilket placerar Skurup på plats 194 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Skurups kommun har 1 991 638 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 160 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 63 648 KSEK i skatt, vilket ger 4 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Skurups kommuns aktiebolag plats 218 av 290 vad gäller inbetald skatt.