Företag i Solna kommun (14 627 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

S

Snabbfakta

Solna kommun ligger i Stockholms län och här finns 13 093 företag verksamma varav 1 229 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Solna finns det 7 105 aktiebolag, 269 handelsbolag, 87 kommanditbolag och 4 147 enskilda firmor samt 1 485 övriga bolag.

  • I Solna kommun finns det 8 aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 229 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 7 105 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 60 235 KSEK vilket är 236,2 % över Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 69 konkurser skett men 1 229 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Solna kommun är 7,9 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,3 år. I kommunen har 4 359 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 11 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Solna kommun på plats 20 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 69 st vilket räknat per invånare placerar Solna kommun på plats 14 av 290.
  • Solna kommun har 79 834 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 381 952 020 KSEK, vilket ger 4 784 KSEK per invånare och placerar Solna på plats 3 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Solna kommun blir detta - 17 331 048 KSEK och per invånare - 217 KSEK, vilket placerar Solna på plats 290 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Solna kommun har 651 255 314 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 1 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in - 1 763 314 KSEK i skatt, vilket ger - 22 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Solna kommuns aktiebolag plats 290 av 290 vad gäller inbetald skatt.