Företag i Staffanstorps kommun (3 035 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Staffanstorps kommun ligger i Skåne län och här finns 2 973 företag verksamma varav 237 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Staffanstorp finns det 1 400 aktiebolag, 67 handelsbolag, 17 kommanditbolag och 1 075 enskilda firmor samt 414 övriga bolag.

  • I Staffanstorps kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 15 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 1 400 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 7 420 KSEK vilket är 59,3 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 10 konkurser skett men 237 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Staffanstorps kommun är 9,3 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,4 år. I kommunen har 7 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 266 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Staffanstorps kommun på plats 201 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 10 st vilket räknat per invånare placerar Staffanstorps kommun på plats 156 av 290.
  • Staffanstorps kommun har 24 168 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 9 178 348 KSEK, vilket ger 380 KSEK per invånare och placerar Staffanstorp på plats 205 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Staffanstorps kommun blir detta 564 272 KSEK och per invånare 23 KSEK, vilket placerar Staffanstorp på plats 217 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Staffanstorps kommun har 4 493 162 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 95 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 113 103 KSEK i skatt, vilket ger 5 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Staffanstorps kommuns aktiebolag plats 193 av 290 vad gäller inbetald skatt.