Företag i Stockholms kommun-Essingeöarna mm (16 010 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

S

Snabbfakta

Stockholms kommun ligger i Stockholms län och här finns 272 974 företag verksamma varav 23 360 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Stockholm finns det 159 360 aktiebolag, 4 482 handelsbolag, 2 385 kommanditbolag och 67 406 enskilda firmor samt 39 341 övriga bolag.

  • I Stockholms kommun finns det 47 aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 3 205 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 159 360 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 26 476 KSEK vilket är 48,8 % över Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 1 458 konkurser skett men 23 360 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Stockholms kommun är 8,6 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,3 år. I kommunen har 30 417 941 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 4 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Stockholms kommun på plats 4 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 1 458 st vilket räknat per invånare placerar Stockholms kommun på plats 1 av 290.
  • Stockholms kommun har 949 164 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 3 817 125 740 KSEK, vilket ger 4 022 KSEK per invånare och placerar Stockholm på plats 5 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Stockholms kommun blir detta 87 409 907 KSEK och per invånare 92 KSEK, vilket placerar Stockholm på plats 28 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Stockholms kommun har 6 257 696 496 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 2 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 60 769 349 KSEK i skatt, vilket ger 64 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Stockholms kommuns aktiebolag plats 4 av 290 vad gäller inbetald skatt.