Företag i Storfors kommun (568 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Storfors kommun ligger i Värmlands län och här finns 593 företag verksamma varav 38 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Storfors finns det 154 aktiebolag, 11 handelsbolag, 2 kommanditbolag och 282 enskilda firmor samt 144 övriga bolag.

  • I Storfors kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 1 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 154 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 5 408 KSEK vilket är 69,8 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 2 konkurser skett men 38 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Storfors kommun är 11,1 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,3 år. I kommunen har 40 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 109 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Storfors kommun på plats 229 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 2 st vilket räknat per invånare placerar Storfors kommun på plats 122 av 290.
  • Storfors kommun har 4 090 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 757 109 KSEK, vilket ger 185 KSEK per invånare och placerar Storfors på plats 284 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Storfors kommun blir detta 11 325 KSEK och per invånare 3 KSEK, vilket placerar Storfors på plats 287 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Storfors kommun har 78 831 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 288 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 5 530 KSEK i skatt, vilket ger 1 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Storfors kommuns aktiebolag plats 285 av 290 vad gäller inbetald skatt.