Företag i Strängnäs kommun (5,505 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Strängnäs kommun ligger i Södermanlands län och här finns 5,869 företag verksamma varav 417 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Strängnäs finns det 2,641 aktiebolag, 95 handelsbolag, 29 kommanditbolag och 2,021 enskilda firmor samt 1,083 övriga bolag.

  • I Strängnäs kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 33 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 2,641 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 6,237 KSEK vilket är 68.8 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 15 konkurser skett men 417 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Strängnäs kommun är 9.1 år att jämföra med Sverigesnittet på 9.5 år. I kommunen har 243 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 119 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Strängnäs kommun på plats 76 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 15 st vilket räknat per invånare placerar Strängnäs kommun på plats 157 av 290.
  • Strängnäs kommun har 34,937 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 14,944,741 KSEK, vilket ger 428 KSEK per invånare och placerar Strängnäs på plats 180 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Strängnäs kommun blir detta 1,081,633 KSEK och per invånare 31 KSEK, vilket placerar Strängnäs på plats 168 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Strängnäs kommun har 7,426,655 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 82 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 233,146 KSEK i skatt, vilket ger 7 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Strängnäs kommuns aktiebolag plats 124 av 290 vad gäller inbetald skatt.