Företag i Strängnäs kommun (5 544 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Strängnäs kommun ligger i Södermanlands län och här finns 5 865 företag verksamma varav 461 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Strängnäs finns det 2 591 aktiebolag, 106 handelsbolag, 32 kommanditbolag och 2 051 enskilda firmor samt 1 085 övriga bolag.

  • I Strängnäs kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 30 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 2 591 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 6 212 KSEK vilket är 65,4 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 15 konkurser skett men 461 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Strängnäs kommun är 8,9 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,3 år. I kommunen har 323 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 127 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Strängnäs kommun på plats 51 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 15 st vilket räknat per invånare placerar Strängnäs kommun på plats 151 av 290.
  • Strängnäs kommun har 34 937 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 14 530 673 KSEK, vilket ger 416 KSEK per invånare och placerar Strängnäs på plats 176 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Strängnäs kommun blir detta 995 848 KSEK och per invånare 29 KSEK, vilket placerar Strängnäs på plats 178 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Strängnäs kommun har 7 499 104 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 75 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 293 150 KSEK i skatt, vilket ger 8 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Strängnäs kommuns aktiebolag plats 88 av 290 vad gäller inbetald skatt.