Företag i Strömsunds kommun (2 747 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Strömsunds kommun ligger i Jämtlands län och här finns 3 227 företag verksamma varav 135 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Strömsund finns det 591 aktiebolag, 38 handelsbolag, 3 kommanditbolag och 1 798 enskilda firmor samt 797 övriga bolag.

  • I Strömsunds kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 14 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 591 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 12 110 KSEK vilket är 32,4 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 4 konkurser skett men 135 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Strömsunds kommun är 12,8 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,3 år. I kommunen har 96 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 137 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Strömsunds kommun på plats 112 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 4 st vilket räknat per invånare placerar Strömsunds kommun på plats 197 av 290.
  • Strömsunds kommun har 11 806 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 6 672 673 KSEK, vilket ger 565 KSEK per invånare och placerar Strömsund på plats 115 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Strömsunds kommun blir detta 555 449 KSEK och per invånare 47 KSEK, vilket placerar Strömsund på plats 90 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Strömsunds kommun har 970 002 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 229 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 92 598 KSEK i skatt, vilket ger 8 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Strömsunds kommuns aktiebolag plats 100 av 290 vad gäller inbetald skatt.