Företag i Sundbybergs kommun (6 906 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

S

Snabbfakta

Sundbybergs kommun ligger i Stockholms län och här finns 6 815 företag verksamma varav 715 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Sundbyberg finns det 3 146 aktiebolag, 162 handelsbolag, 47 kommanditbolag och 2 631 enskilda firmor samt 829 övriga bolag.

  • I Sundbybergs kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 35 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 3 146 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 14 684 KSEK vilket är 18,1 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 29 konkurser skett men 715 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Sundbybergs kommun är 7,2 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,3 år. I kommunen har 686 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 51 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Sundbybergs kommun på plats 25 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 29 st vilket räknat per invånare placerar Sundbybergs kommun på plats 75 av 290.
  • Sundbybergs kommun har 49 105 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 39 603 778 KSEK, vilket ger 807 KSEK per invånare och placerar Sundbyberg på plats 58 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Sundbybergs kommun blir detta 1 865 634 KSEK och per invånare 38 KSEK, vilket placerar Sundbyberg på plats 121 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Sundbybergs kommun har 6 329 015 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 156 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 386 815 KSEK i skatt, vilket ger 8 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Sundbybergs kommuns aktiebolag plats 97 av 290 vad gäller inbetald skatt.