Företag i Sunne kommun (3 827 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Sunne kommun ligger i Värmlands län och här finns 3 993 företag verksamma varav 209 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Sunne finns det 766 aktiebolag, 39 handelsbolag, 15 kommanditbolag och 2 449 enskilda firmor samt 724 övriga bolag.

  • I Sunne kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 12 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 766 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 10 196 KSEK vilket är 43,0 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 4 konkurser skett men 209 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Sunne kommun är 11,5 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,3 år. I kommunen har 34 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 242 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Sunne kommun på plats 16 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 4 st vilket räknat per invånare placerar Sunne kommun på plats 214 av 290.
  • Sunne kommun har 13 345 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 7 045 295 KSEK, vilket ger 528 KSEK per invånare och placerar Sunne på plats 130 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Sunne kommun blir detta 464 314 KSEK och per invånare 35 KSEK, vilket placerar Sunne på plats 139 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Sunne kommun har 1 977 337 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 125 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 165 925 KSEK i skatt, vilket ger 12 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Sunne kommuns aktiebolag plats 47 av 290 vad gäller inbetald skatt.