Företag i Surahammars kommun (667 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Surahammars kommun ligger i Västmanlands län och här finns 886 företag verksamma varav 78 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Surahammar finns det 289 aktiebolag, 16 handelsbolag, 4 kommanditbolag och 364 enskilda firmor samt 213 övriga bolag.

  • I Surahammars kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 6 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 289 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 18 303 KSEK vilket är 2,2 % över Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 8 konkurser skett men 78 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Surahammars kommun är 10,8 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,3 år. I kommunen har 38 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 228 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Surahammars kommun på plats 273 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 8 st vilket räknat per invånare placerar Surahammars kommun på plats 23 av 290.
  • Surahammars kommun har 10 033 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 4 630 747 KSEK, vilket ger 462 KSEK per invånare och placerar Surahammar på plats 157 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Surahammars kommun blir detta 217 292 KSEK och per invånare 22 KSEK, vilket placerar Surahammar på plats 227 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Surahammars kommun har 600 042 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 255 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 51 823 KSEK i skatt, vilket ger 5 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Surahammars kommuns aktiebolag plats 176 av 290 vad gäller inbetald skatt.