Företag i Tingsryds kommun (2 681 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Tingsryds kommun ligger i Kronobergs län och här finns 2 818 företag verksamma varav 165 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Tingsryd finns det 611 aktiebolag, 42 handelsbolag, 11 kommanditbolag och 1 754 enskilda firmor samt 400 övriga bolag.

  • I Tingsryds kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 16 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 611 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 17 167 KSEK vilket är 4,1 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 6 konkurser skett men 165 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Tingsryds kommun är 12,7 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,3 år. I kommunen har 91 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 153 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Tingsryds kommun på plats 40 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 6 st vilket räknat per invånare placerar Tingsryds kommun på plats 124 av 290.
  • Tingsryds kommun har 12 413 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 9 630 476 KSEK, vilket ger 776 KSEK per invånare och placerar Tingsryd på plats 65 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Tingsryds kommun blir detta 739 864 KSEK och per invånare 60 KSEK, vilket placerar Tingsryd på plats 67 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Tingsryds kommun har 1 412 880 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 190 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 103 422 KSEK i skatt, vilket ger 8 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Tingsryds kommuns aktiebolag plats 83 av 290 vad gäller inbetald skatt.