Företag i Tjörns kommun (3 009 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Tjörns kommun ligger i Västra Götalands län och här finns 3 171 företag verksamma varav 177 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Tjörn finns det 1 230 aktiebolag, 96 handelsbolag, 27 kommanditbolag och 1 161 enskilda firmor samt 657 övriga bolag.

  • I Tjörns kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 16 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 1 230 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 5 911 KSEK vilket är 67,0 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 0 konkurser skett men 177 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Tjörns kommun är 10,8 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,3 år. I kommunen har 440 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 16 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Tjörns kommun på plats 132 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 0 st vilket räknat per invånare placerar Tjörns kommun på plats 287 av 290.
  • Tjörns kommun har 15 761 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 6 715 193 KSEK, vilket ger 426 KSEK per invånare och placerar Tjörn på plats 169 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Tjörns kommun blir detta 947 811 KSEK och per invånare 60 KSEK, vilket placerar Tjörn på plats 66 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Tjörns kommun har 2 741 693 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 106 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 177 780 KSEK i skatt, vilket ger 11 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Tjörns kommuns aktiebolag plats 55 av 290 vad gäller inbetald skatt.