Företag i Trelleborg kommun (5 414 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Trelleborg kommun ligger i Skåne län och här finns 5 604 företag verksamma varav 454 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Trelleborg finns det 2 125 aktiebolag, 113 handelsbolag, 33 kommanditbolag och 2 439 enskilda firmor samt 894 övriga bolag.

  • I Trelleborg kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 29 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 2 125 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 9 667 KSEK vilket är 46,0 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 30 konkurser skett men 454 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Trelleborg kommun är 9,0 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,3 år. I kommunen har 243 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 194 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Trelleborg kommun på plats 186 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 30 st vilket räknat per invånare placerar Trelleborg kommun på plats 44 av 290.
  • Trelleborg kommun har 44 543 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 18 134 802 KSEK, vilket ger 407 KSEK per invånare och placerar Trelleborg på plats 183 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Trelleborg kommun blir detta 1 187 207 KSEK och per invånare 27 KSEK, vilket placerar Trelleborg på plats 186 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Trelleborg kommun har 5 433 645 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 174 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 364 797 KSEK i skatt, vilket ger 8 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Trelleborg kommuns aktiebolag plats 88 av 290 vad gäller inbetald skatt.