Företag i Trosa kommun (2 135 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Trosa kommun ligger i Södermanlands län och här finns 2 169 företag verksamma varav 149 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Trosa finns det 999 aktiebolag, 35 handelsbolag, 7 kommanditbolag och 818 enskilda firmor samt 310 övriga bolag.

  • I Trosa kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 9 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 999 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 12 958 KSEK vilket är 27,6 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 9 konkurser skett men 149 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Trosa kommun är 9,4 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,3 år. I kommunen har -40 nettoarbetstillfällen försvunnit hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 280 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Trosa kommun på plats 104 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 9 st vilket räknat per invånare placerar Trosa kommun på plats 41 av 290.
  • Trosa kommun har 12 862 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 11 869 770 KSEK, vilket ger 923 KSEK per invånare och placerar Trosa på plats 39 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Trosa kommun blir detta 725 730 KSEK och per invånare 56 KSEK, vilket placerar Trosa på plats 70 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Trosa kommun har 2 693 678 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 77 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 144 112 KSEK i skatt, vilket ger 11 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Trosa kommuns aktiebolag plats 56 av 290 vad gäller inbetald skatt.