Företag i Uppsala kommun (31 209 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

A

B

J

K

L

R

S

U

V

Snabbfakta

Uppsala kommun ligger i Uppsala län och här finns 35 152 företag verksamma varav 2 788 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Uppsala finns det 14 394 aktiebolag, 778 handelsbolag, 186 kommanditbolag och 12 146 enskilda firmor samt 7 648 övriga bolag.

  • I Uppsala kommun finns det 2 aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 166 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 14 394 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 13 348 KSEK vilket är 25,4 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 152 konkurser skett men 2 788 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Uppsala kommun är 9,0 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,3 år. I kommunen har 3 135 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 58 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Uppsala kommun på plats 68 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 152 st vilket räknat per invånare placerar Uppsala kommun på plats 42 av 290.
  • Uppsala kommun har 219 295 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 172 114 245 KSEK, vilket ger 785 KSEK per invånare och placerar Uppsala på plats 67 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Uppsala kommun blir detta 26 080 460 KSEK och per invånare 119 KSEK, vilket placerar Uppsala på plats 22 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Uppsala kommun har 327 944 286 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 9 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 4 929 039 KSEK i skatt, vilket ger 22 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Uppsala kommuns aktiebolag plats 21 av 290 vad gäller inbetald skatt.